VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Humanitær nedrustning – hva skjer i 2017?

Dette er det viktigste som skjer i 2017 innenfor feltene atomvåpen, drapsroboter og våpenhandel.

Atomvåpenforbud

Et overveldende flertall i FNs generalforsamling vedtok 14. oktober 2016 en resolusjon om å starte forhandlinger om en konvensjon som forbyr atomvåpen. Forhandlingene finner sted i New York 27.-31. mars og 15. juni – 7. juli, 2017. Resolusjonen nevner spesifikt at forhandlingene skal inkludere internasjonale organisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet.

Ressurssider:

http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/9146-banning-nuclear-weapons

http://www.icannorway.no/

http://www.neitilatomvapen.no/

 

Drapsroboter – Killer Robots1

Drapsroboter er våpensystemer som selv, uten meningsfull menneskelig involvering, velger ut og angriper mål. Den diplomatiske prosessen som drapsroboter faller inn under, er «Convention on Certain Conventional Weapons» (CCW)2. I konvensjonens femte konferanse for gjennomgang («review conference») som ble avholdt i desember 2016, ble det besluttet å nedsette en «Group of Governmental Experts» (GGE) som skal ta for seg spørsmålet om drapsroboter. GGEen skal møtes i en uke i april eller august 2017 (avhengig av finansiering) og på nytt 13.-17. november, 2017. Arbeidet fra tidligere GGEer har ført til forhandlinger om protokoller til CCW som har forbudt forskjellige typer våpen (f.eks. blindende laser, visse typer miner, brannvåpen). Det er forventet at arbeidet til denne GGEen skal føre til forhandlinger om en protokoll som forbyr drapsroboter. CCW fungerer slik at selve konvensjonen ikke inneholder noen forbudsbestemmelser, men er ment å være en paraply som skal kunne fange opp fremtidens våpentyper, som så kan forbys i protokoller.

Ressursside:

https://www.stopkillerrobots.org/2016/12/formal-talks/

1 Det formelle begrepet som brukes i FN-sammenheng er LAWS – Lethal Autonomous Weapons Systems.

2 Fullt navn: Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.

 

FNs våpenhandelavtale (ATT – Arms Trade Treaty)

Etter at ATT trådte i kraft i 2014, har det blitt holdt to statspartskonferanser. Disse konferansene holdes årlig, og i 2017 holdes konferansen 11.-15. september. Mellom statspartskonferansene møtes diverse arbeidsgrupper for å jobbe med spesifikke problemstillinger. I februar 2017 skal arbeidsgrupper møtes for å jobbe med implementering, åpenhet og rapportering, og universalisering. Alle ATT-møter foregår i Geneve.

Ressursside:

http://controlarms.org/en/

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no