VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

34 organisasjoner mot våpeneksport

25.04.2016
For tredje gang siden 2013 ble det i dag holdt en markering på Eidsvolls plass.

Her ble stortingspolitikerne bedt om å sette foten ned for all eksport av militærutstyr til land hvor det foregår grove og rutinemessige brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett.

34 organisasjoner og trossamfunn sluttet seg til markeringen, inkludert Amnesty International, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Changemaker og Forum for Utvikling og Miljø (se nedenfor for fullstendig liste).

-Den brede oppslutningen om markeringen vitner om at dette er en åpenbar sak; Det er galt å utstyre regimer som undertrykker befolkningen sin, sier Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

- Årets stortingsdebatt 26. april er den beste anledningen på flere tiår til å gjøre noe med dette. Venstre og SV har gått sammen om flere forslag som effektivt vil sette en stopper for eksport til autoritære regimer, sier Tor Kristian Birkeland, koordinator for Kirkelig Fredsplattform.

Dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF stemmer for forslagene fra V og SV, får forslagene flertall. Birkeland fremhever særlige grunner til at de tre partiene bør stemme for forslagene: -Ap bør finne frem den klassiske arbeiderverdien solidaritet. Fagorganisering er forbudt i for eksempel Saudi-Arabia, som vi eksporterer til. Senterpartiet bør gi distriktene noe å være stolte av. I dag vet ikke produsentene i distriktene hvorvidt utstyret de leverer brukes til undertrykking. KrF bør finne frem verdien barmhjertighet, og fjerne det norske bidraget til undertrykkernes makt. (Les mer om de nevnte forslagene her.)

Markeringen foregikk slik at det ble lest opp en appell, etterfulgt av at én og én representant gikk frem og la ned en rose på en enkel kiste som skulle symbolisere mennesker som blir fengslet, torturert og drept i de landene Norge selger militærutstyr til.

Denne appellen ble lest opp:

«Vi, ledere og representanter for humanitære, menneskerettighets- og fredsorganisasjoner og trossamfunn, er samlet i dag for å gi en tydelig beskjed til våre folkevalgte. Beskjeden er denne: Eksport av norsk militært utstyr er deres ansvar. I 2014 solgte Norge militærutstyr til blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman, og Kuwait. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. Tusenvis av mennesker sitter fengslet – og mange tortureres – for å kreve grunnleggende friheter. Etter at den Saudi-ledede koalisjonen intervenerte i Jemen i 2014, er det godt dokumentert at koalisjonen har begått flere krigsforbrytelser der. I 2011 sendte Emiratene og Saudi-Arabia soldater til Bahrain for å slå ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske militærutstyret brukes og har blitt brukt til undertrykking og krigsforbrytelser er reell.

I dag eksporteres det militært utstyr fra Norge og av norskeide bedrifter i utlandet til disse landene som aktivt motarbeider menneskerettighetene gjennom sin praksis. Landene begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, journalister, religionskritikere, nettaktivister, arbeidere som organiserer seg, og andre som ønsker å kritisere eller forandre sine politiske systemer eller arbeidsvilkår, må være svært forsiktige med hvordan de uttaler seg for å unngå arrestasjon, tortur, eller i verste fall dødsstraff.

Ved å eksportere militært utstyr til disse landene, tjener Norge penger på å styrke regimenes muligheter til å begå overgrep, grove menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.»

Tilsluttede organisasjoner var:

Amnesty International Norway

Atlasalliansen

Forum for Utvikling og Miljø

Kirkens Nødhjelp

Kvekersamfunnet

Changemaker

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Kvekerhjelp

Frelsesarmeen

International Peace Bureau

Digni

Norges Fredslag

Norges Kristelige Studentforbund

KFUK-KFUM Global

Redd Barna

Norges Fredsråd

IFOR Norge

Den Norske Burmakomité

Fokus

Nordahl Grieg Fredsfond

Bestemødre for Fred

Caritas Norge

Care

Norges Kristne Råd

FIAN

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Holistisk Forbund

Raftostiftelsen

Nei til Nye NATO

Human-Etisk Forbund

Press

Den katolske kirke

Karibu-stiftelsen

Humanistisk Ungdom

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no