VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Bønnedag for fred

06.09.2013
I forbindelse med den internasjonale bønnedagen for fred, og FNs fredsdag, 21. september, oppfordres alle kirker og menigheter til å markere dette på sin måte.

Fredsdagen 21. september ble innført som internasjonal fredsdag, en dag for våpenhvile og ikke-vold, av FNs generalforsamling i 2001. Den er også innført av Kirkenes Verdensråd som internasjonal bønnedag for fred. Tema for 2013 er «Livets Gud, led oss til rettferdighet og fred». Nærmeste søndag er 22. september, men vi oppfordrer særlig til å markere dagen utover gudstjenesten.

Her kan du laste ned gudstjenestemateriell og andre tips til hvordan dere kan markere fredsdagen i deres menighet/fellesskap.

Se også Kirkenes Verdensråds ressursside for fredsdagen eller følg med på Facebook-eventen.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no