28.mars: Ingen avtale... enda

Min dystre spådom fra i går gikk i oppfyllelse. Da møtet ble satt i dag ca. kl 16:15, var det Iran om først fikk ordet. De motsatte seg at avtalen ble vedtatt. Nord-Korea fulgte så og sa omtrent det samme. Og så sluttet Syria seg til Iran og Nord-Korea. Ingen avtale.

Men etter disse tre innleggene sa møteleder Woolcott "I hear no state blocking consensus," hvorpå Iran og Nord-Korea ba om ordet. Woolcott besluttet å ta en pause for konsultasjoner (altså mellom ham om de tre landene). Konsultajonene varte og rakk. Etter nesten to timer, ble møtet satt igjen. Woolcott sa at det er viktig at dersom noen stater ønsker å blokkere konsensus, må de si tydelig ifra om dette. Iran tar først ordet, dernest Nord-Korea og Syria. Iran og Nord-Korea snakker alltid engelsk i FN, men nå snakket også Syria engelsk (istedenfor arabisk) for å være krystallklare på at de ønsket å blokkere konsensus.

Og så skjer noe interessant: Mexico tar ordet og sier at ingen har definert konsensus. La oss se bort fra disse tre landene og vedta traktaten. Så tar Nigeria, Japan, Costa Rica og Elfenbenskysten ordet etter tur og sier at de støtter forslaget til Mexico! Men så kommer den russiske bjørnen på banen. Var vi ikke enige om konsensus, spør bjørnen. Hvis vi vedtar denne traktaten nå, selv om tre stater motsetter seg dette, følger vi ikke konsensus, sier bjørnen. Å unnlate å følge reglene om konsensus kan få alvorlige konsekvenser for verdens diplomati, avslutter bjørnen. Møteleder Woolcott beroliger bjørnen ved å si at det alltid har vært hans intensjon at avtalen skal vedtas ved konsensus. Dermed har vi ingen avtale. Enda.

Der er nemlig snakk om svært kort tid før denne avtalen blir en realitet. Alt tyder på at den blir vedtatt ved avstemning i FNs generalforsamling allerede 2. april.

 

<- 27.mars: siste utkast

 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no