22.-24.mars: Skuffelse, rastløshet og håp

Fredag kom Woolcotts andre utkast, som vi har sett frem til med håp om en solid tekst. Det skulle vise seg å bli en stor skuffelse.

Alt i alt vil jeg si utkastet er marginalt bedre enn førsteutkastet, men store problemer gjenstår. Noen av dem er følgende:

  • Scope inkluderer til en viss grad ammunisjon og deler og komponenter, men ikke på en tilstrekkelig forpliktende måte.
  • Teksten har fremdeles et sett med B-kriterier hvor statene kan "consider taking measures" - altså vurdere hvorvidt de skal foreta seg noe for å redusere sannsynligheten for et uønsket utfall (ja, det er virkelig så grumsete ordlyd). I praksis vil det si at B-kriteriene er fullstendig uforpliktende.
  • Smutthullene er det ikke gjort noe særlig med. Gaver, lån, leie og militær bistand faller utenfor. Punktet om forsvarsavtaler står fortsatt (man kan dermed kalle en hvilken som helst eksport for en forsvarsavtale, og dermed eksportere hva som helst til hvem som helst).
  • Internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter er for snevert definert, og blant annet sedvanerett er ekskludert.

Det er med andre ord mye som gjenstår før avtaleteksten har et nevneverdig potensiale til å redde menneskeliv og redusere menneskelig lidelse.
Rastløsheten slo inn i løpet av helga, ettersom andreutkastet var så elendig og det ikke var noe man kunne gjøre for å påvirke prosessen. Det har foregått mye møtevirksomhet blant diplomatene og ledelsen i Control Arms-koalisjonen. Men vi "fotsoldater" har måttet nøye oss med å sette oss inn i andreutkastet og bli avvist når vi har bedt om møter med våre diplomatkontakter - sannsynligvis fordi de har hatt andre og, i deres øyne, viktigere møter. Vi har altså måttet smøre oss med tålmodighet i påvente av at de formelle forhandlingene starter igjen mandag morgen.


Men helga har også bydd på glimt av håp, med tydelige signaler fra mange stater om at de er svært misfornøyde med andreutkastet. Dersom statene klarer å gi uttrykk for denne misnøyen på en konstruktiv måte på mandag og tirsdag, er det ikke umulig at vi får en forbedret utgave av avtaleteksten i det siste utkastet som kommer onsdag morgen, nest siste dag av forhandlingene.

 

<- 21.mars: Den avgjørende dagen                                 25.mars: Sprikende posisjoner ->

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no