20.mars: En rolig dag

Lederen av konferansen, en australier som heter Peter Woolcott, har laget et oversiktlig og greit program for konferansen, og spesifisert hvilke temaer som skal snakkes om når.

Han har også gitt beskjed om når han skal komme med nye utkast til avtaleteksten. Første utkast kom på slutten av dagen i dag, som varslet, og var forventet å stort sett være "juridisk renskriving" av 26. juli-teksten, det vil blant annet si å gjøre teksten innbyrdes konsekvent og ta ut uklarheter. Utkast nr. 2 skal komme på slutten av dagen på fredag og er forventet å være en sterk tekst med klare restriksjoner på uansvarlig våpeneksport og uten noen særlig smutthull. Tredje og siste utkast kommer på morgenen nest siste dag, altså skjærtorsdag, og er forventet å være en dårligere versjon av 2. utkast, ettersom stater kommer til å gi uttrykk for hva de vil endre i.l.a neste uke.

Ettersom alle ventet på at det første utkastet skulle komme, og de virkelige godsakene - omfang og kriterier - ble diskutert de to første dagene, var det en påtakelig roligere stemning i rommet i dag. Temaene var implementering og "final provisions" som blant annet dreier seg om hva statene skal gjøre når de har sluttet seg til avtalen, rapporteringsmekanismer, hvor mange stater som må signere avtalen før den trer i kraft, hvorvidt det skal gå an å reservere seg mot noen artikler i avtalen, etc. Ingen store overraskelser fra noen stater; Både de skeptiske og de progressive statene var forholdsvis forutsigbare.

Da første utkast kom på tampen av dagen, var innholdet som forventet. Ingen vesentlige substansielle endringer og stort sett pirking. Det blir interessant å høre hva statene synes i morgen.

 
<- 19.mars: Dag to                                                 21.mars: Den avgjørende dagen? ->  
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no