19.mars: Dag to

En FN-konferansen som dette innebærer ganske intenst arbeid.

I tillegg til de daglige plenumsmøtene, fra kl 10 til 13 og fra 15 til 18, holdes det også gruppemøter, såkalt uformelle møter (hvor alt foregår på engelsk slik at man slipper tolketjenester), på spesifikke tema (avtalens omfang, kriterier for å nekte eksport, rapporteringsmekanismer etc.). Disse møtene må nødvendigvis holdes på andre tidspunkt enn plenumsmøtene. Mellom ettermiddagssesjonen (kl 15-18) idag og morgendagens morgensesjon (kl 10-13) holdes det fire to-timersmøter: Tre møter fra kl 18 til 24, og ett møte fra 8 til 10. De delegasjonene med flere diplomater kan fordele møtene mellom seg - det er verre med de små delegasjonene, som ikke får dekket alt. Hvis én person skulle delta på alt, ville det være snakk om en arbeidsdag fra ca. 7:30 til 00:30.

I dag var det blant annet diskusjon om hva slags våpentyper som skal være inkludert i "scope", altså omfanget av avtalen. Vi i Control Arms-koalisjonen (en stor koalisjon av NGOer fra hele verden, ledet an av bl.a. Oxfam, Saferworld og IANSA), pusher på for å få ammunisjon inkludert i scope; uten ammunisjon er håndvåpen ubrukelige. De aller fleste land som er rammet av mye væpnet vold - i Afrika, Latin-Amerika og Asia - er enige om at en ATT er nødt til å inkludere ammunisjon for å ha en reell effekt på bakken. Ghana samlet støtte til et forslag om å inkludere ammunisjon på linje med de konvensjonelle våpnene og håndvåpen. Svært mange afrikanske, karibiske og latin-amerikanske land sluttet seg til. Norge var skeptiske til å begynne med, ettersom forslaget også inneholdt en setning om at man skulle rapportere på ammunisjon på samme måte som man rapporterte på resten av scope. Norge mente det var for tidlig å binde seg til masta på rapportering, ettersom dette ikke hadde blitt diskutert i plenum enda. Man kunne således ende opp med å si ja til en rapporteringsmekanisme uten at man visste hva denne gikk ut på. Problemet løste seg da denne setningen ble fjernet fra Ghanas forslag. Norge ble dermed et av 69 land som støttet dette forslaget - en stor suksess for Ghana og for ATT.

FN-konferanser har alltid "side-events," altså en slags ekstramøter som finner sted utenom møtene, som regel i lunsjen (mellom kl 13 og 15). Disse arrangeres ofte i samarbeid mellom NGOer og staters delegasjoner, altså statenes "FN-ambassader". Disse side-events'ene har et annet preg enn forhandlingsmøtene og er ofte en panelsamtale hvor diplomater og NGOer legger frem sine synspunkter, forskningsrapporter eller andre ting. De kan også inneholde kulturelle innslag. I dag deltok jeg på en side-event på den finske delegasjonen, hvor den finske utenriksministeren, den britiske ministeren for ikke-spredning (noen har det også), Amnesty International og Saferworld satt i panelet og la frem hva som er viktig for dem å inkludere i en ATT.

 

<- 18.mars: En god start                                                                                                                      20.mars: En rolig dag ->

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no