VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Religionsstatistikk og medlemsforståelse

31.10.2012
Tolv forfattere løfter fram og analyserer foreliggende religionsstatistikk i ny bok.

Hvor mange tilhører kristne trossamfunn i Norge? Hvor mange tilhører islamske trossamfunn? Hvordan er aktiviteten? Vil tilslutning eller aktivitet øke eller avta i årene som kommer?

Det flerreligiøse Norge gir nye utfordringer til statistikken. I det norske samfunnet har det vært tradisjon for å melde seg inn i religiøse organisasjoner og trossamfunn, mens innvandrere fra land der religion og kultur er to sider av samme sak, ikke nødvendigvis har den samme tradisjonen, selv om de jevnlig besøker en moské eller et tempel. Dette belyser viktige spørsmål som denne boka forsøker å svare på: Hva er sammenhengen mellom formelle medlemskap i et trossamfunn og medlemsforståelsen som finnes der? Hvorfor trenger vi religionsdemografi og religionsstatistikk, og hvordan brukes statistikken av religionssamfunnene?

Boka "Religionsstatistikk og medlemsforståelse" som nylig kom ut omhandler denne tematikken. Boka ble til som følge av et seminar som blant annet Norges Kristne Råd var initiativtaker til i 2011. Spesialrådgiver på religionspolitikk, Dag Nygård, har vært med både i prosessen rundt seminar og som medforfatter i boka.  

"Religionsstatistikk og medlemsforståelse" er tilgjengelig bl.a. hos Akademika.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no