VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Styret vil ha grønt fokus

12.10.2012
Styret i Norges Kristne Råd oppfordrer medlemssamfunnene til deltakelse i Klimavalg 2013 og økt fokus på grønne menigheter.

På styremøtet onsdag 26.september ble det informert om arbeidet som gjøres i det felleskirkelige Skaperverk og Bærekraft-prosjektet. I etterkant av dette oppfordret styret medlemssamfunnene til å bli med på kampanjen Klimavalg 2013, og å arbeide for grønne menigheter i sine sammenhenger.

Klimavalg 2013
Etter initiativ fra Besteforeldreaksjonen har 34 ulike organisasjoner samlet seg i en kampanje for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. Alliansen består av fagorganisasjoner som Tekna og YS, kirkelige - og misjonsorganisasjoner, barne- og ungdoms-organisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreningerer, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Nylig sluttet også NORME seg til kampanjen. På nettverksmøte med Skaperverk og Bærekraft i september var det stor enighet om at kirkelige institusjoner sammen med fagbevegelsen må være tilstede for å skape reelle endringer på klimapolitikken. Les mer om Klimavalg 2013 her.

Grønne menigheter
En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn. Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige. Grønn menighet er et tverrkirkelig konsept og flere av NKRs medlemssamfunn har grønne menigheter. Det er en stor fordel å knytte menigheten til det økumeniske kirkelige nettverk for miljø, forbruk og rettferd. Les mer om Grønne menigheter på www.grønnkirke.no.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no