VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Ingen våpenhandelavtale - denne gangen

07.08.2012
Kampen for å stanse ulovlig og uansvarlig våpenhandel fikk et alvorlig tilbakeslag etter at FN-forhandlingene i juli om en Arms Trade Treaty strandet.

Foto: Controlarms.org

Kirkenes Verdensråd har stått i spissen for å sette temaet på dagsorden, blant annet gjennom den store Control Arms-kampanjen. De er bekymret nå som avtalen strandet, men lover å ikke gi opp kampen. "I årevis har kirker i hele verden arbeidet for en Arms Trade Treaty som kan beskytte mennesker mot uansvarlig våpenhandel. Vi gir ikke slipp på disse kravene," sier generalsekretær Olav F. Tveit i en pressemelding.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) som har fulgt arbeidet i årevis er skuffet, men også de understreker at ikke dette er slutten på kampen for å for en sterk, bindende internasjonal våpenhandelsavtale.

-Dette er veldig skuffende, men landene har en ny sjanse til å gjøre våpenhandelsavtalen til en realitet ved å ta teksten til FNs generalforsamling i høst, sier Borghild Tønnessen-Krokan som er seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM) og styremedlem i den internasjonale Control Arms-koalisjonen som i år er Nobelprisnominert for å ha drevet fram forhandlingene om avtalen.

Prosess videre
En gruppe på over 90 stater inkludert Norge ga i juli en felles uttalelse om at de ”er fast bestemt på å sikre en Arms Trade Treaty så snart som mulig”, en avtale ”som vil føre til en tryggere verden hele menneskeheten”. Det var i hovedsak land i Europa, Latin-Amerika, Afrika, Karibien og Oseania som stilte seg bak.

- De fleste regjeringer i verden er heldigvis enige om at vi trenger strenge globale regler basert på internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov for bringe våpenhandelen under kontroll og redusere lidelser. Uttalelsen fra 90 land bekreftet at det er et sterkt ønske om en slik avtale, og vi vil fortsette å arbeide for å sikre en sterk avtale som vil redde liv, sier Tønnessen-Krokan.

Gjennom hele måneden var det flertall for at avtalen skulle dekke alle konvensjonelle våpen, inkludert ammunisjon, og å være basert rundt strenge regler om internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov. På tampen ble  forhandlingene blokkert av USA og etterhvert Russland og andre land som ba om mer tid. USA står for over en tredjedel av verdens våpeneksport.
 
FNs Generalforsamling må nå handle raskt for å forbedre avtaleteksten og sette i gang en prosess for å sikre en avtale.

-Et mindretall bestående av store våpeneksportører og autoritære regimer har forsinket prosessen kraftig.  Hvert minutt blir et menneske drept av våpen.  Den uansvarlige våpenhandelen må - og vil - bli stoppet. Vi har forhåpninger om at de regjeringene som ønsker en sterk avtale vil fortsette å holde trykket opp slik at en avtale kan nås gjennom FNs Generalforsamling i høst, sier Tønnessen–Krokan.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no