VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Ny generalsekretær på plass

03.07.2012
1.juli startet en ny epoke i økumeniske fellesskapet i Norge. Da tok Knut Refsdal offisielt over roret som generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Knut har bakgrunn fra både Metodistkirken og Den norske kirke, og har god erfaring med økumenisk arbeid - både lokalt og internasjonalt. Som tidligere ansatt i Norges Kristne Råd har han god kjennskap til organisasjonen og arbeidet som gjøres.

«Jeg har stor sans for bredden i det NKR driver med og gleder meg til å ta fatt på et mangfold av oppgaver som spenner vidt. Det å være en nettverksarbeider i dette, som bidrar til at kirker og kirkelige organisasjoner snakker og handler sammen, gleder jeg meg til,» sier han.

Knut håper på å få til gode samtaler på tvers av kirkene om hvordan man formidler kristen tro i dag. «Jeg tror det er en kjempeutfordring for alle kirker i dag å formidle kristen tro på en måte som oppleves relevant og aktuell for mennesker i dag. I denne prosessen trenger vi hverandres perspektiver og bidrag på tvers.»

Knut har hatt overlappingsperiode med avtroppende generalsekretær Ørnulf Steen siden 1.mai, men allerede på Unges Rådsmøte i april ble han presentert for ungdommene. Unges Rådsmøte er ett av områdene han ønsker å være med på å videreutvikle som generalsekretær, fordi «det er viktig å involvere unge mennesker mer i økumenisk arbeid.»


På Unges Rådsmøte; Ørnulf Steen, Silje S. Strand (prosjektleder for URM) og Knut Refsdal.


Et annet område Knut ønsker å løfte i Norges Kristne Råd er arbeidet for økumenikk lokalt. «Jeg håper at økumenikk skal være noe vi i enda større grad har glede av på lokalnivå i menighetene. Det er en utfordring å knytte forbindelsene mellom den lokale menighet og det store internasjonale nettverket vi er en del av.»

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no