Agapemåltid

Agapemåltid/ kjærlighetsmåltid grunner seg på skriftsteder som Apg 2,46, Rom 12,4-13; 20 og Hebr 13,2. Men: bakgrunnen er også den aktuelle situasjon hvor mange grupper innen trossamfunnene har vært på leting etter en ordning for et fellesskapsmåltid.

Denne ordningen for økumenisk agapemåltid ble utarbeidet i 1995 av et utvalg i Norges Kristne Råd, og er del av heftet "Økumeniske gudstjenester".

Agapemåltid kan hovedsaklig feires på to måter:

  • Måltidet kan ha en svært enkel ramme og legge vekt på symbolhandlingen. Et slikt "måltid" består vesentlig av brød og vann, alternativt druer eller annen frukt. En slik samling vil ha et botspreg, knyttet for eksempel til fastetiden eller til smerten over at ikke alle ennå kan feire nattverdens enhet i Kristus.

  • Den andre måten er å knytte feiringen til et vanlig måltid. Dette kan gjerne være enkelt, men det kan også være et festmåltid. Overdådighet og forskjellsbehandling må ikke forekomme. Grunnelementene, brød og vann, gis en tydelig plass, slik at det finnes brød og et glass vann ved hver oppdekning.

Det kan tenkes alle varianter mellom disse to måter å feire et agapemåltid på, men det er alternativ b) vi vil  gi veiledning om. I alle tilfelle er det et poeng at man skiller agapemåltidet fra nattverdmåltidet. Et agapemåltid kan være en selvstendig samling, men kan også holdes i forlengelsen av en gudstjeneste. Agapemåltidet kan holdes i et menighetslokale, i hjemmet eller i et annet høvelig lokale, men det bør ikke holdes i selve kirkerommet.

Agapemåltidet bør ha en fast struktur og stå i enhetens tegn. Selve måltidet skal preges av fest og glede. Takknemligheten for Guds gaver må stå i fokus. Det samme gjør fellesskapet og enheten i Kristus. Agapemåltidet egner seg godt i økumenisk sammenheng.1. VELKOMMEN

2. SANG

3. BØNN
Gode himmelske Far, du som har gitt navn til alt i himmel og på jord, 
vi lover og priser ditt hellige navn, du som samler oss som dine barn til måltid og fellesskap.
Takk for at du i din Sønn Jesus Kristus har gitt oss frelse og et nytt fellesskap 
med deg og med hverandre. La oss stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 
så vi sammen kan bli i stand til å fatte bredden og lengden, 
høyden og dybden i Kristi kjærlighet og få del i hele Guds fylde. Amen. 

4. SKRIFTLESNING
Tekster som kan brukes:
1 Tim 6,6-12; 17-19
Sal 104,1-16; 24-35
Matt 6,25-34
Apg 2,42-47

5. ANDAKT

6. SANG

7. AGAPEBØNN
Vann og brød løftes frem
Herre Gud,  alle tings opphav, du har skapt jorden og alt som fyller den.
Du lar himmelens skyer vanne jorden og kilder velle frem til glede for mennesker og dyr.
Slik fylles jorden med grøde som blir oss til velsignelse. 
Vi priser ditt navn for måltidet du lar oss dele. 
La det styrke fellesskapet mellom oss, deg til pris og ære. 
La våre hjerter være åpne for alle, 
så vi deler dine gaver med andre og ikke holder din velsignelse for oss selv. 
Lovet være du gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen.

8. HERRENS BØNN

9. MÅLTID
Det gis god tid til samtale og fellesskap.
Følgende bordbønn  foreslås:

Det er en livets høytid å gå til dekket bord,
å samles om Guds gaver og skifte gode ord,
å nyte syn og duft og smak av det som jorden gir.
Gud unne oss at denne stund til gavn og glede blir. Amen.

10. HILSENER, VITNESBYRD OG/ELLER FORBØNN

11. SANG 12. AVSLUTNING

Den aronittiske velsignelsen: 4 Mos 6,24-26

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no