Nr.2: Økumeniske retningslinjer i forbindelse med seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep utført av kirkelig ansatte er et alvorlig problem.

Måten dette problemet blir taklet på er helt avgjørende for det enkelte trossamfunns troverdighet både innad i trossamfunnet og i samfunnet generelt, men først og sist er dette avgjørende i tillitsforholdet mellom den som har blitt utsatt for et overgrep og trossamfunnet hun eller han er en del av.

Økumeniske retningslinjer

”Økumeniske retningslinjer i forbindelse med seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng” ble utarbeidet i 1998 og revidert i 2001 på oppdrag av Adminstrativt-Juridisk utvalg i Norges Kristne Råd. Disse retningslinjene er i 2014 utdaterte, og vi henviser derfor heller til Kirkelig Ressurssenter for mer informasjon om dette temaet. 

Kirkelig Ressurssenteret mot vold og seksuelle overgrep

Ressurssenteret har erfaring og kompetanse i å møte mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Ressurssenteret kan kontaktes på tlf.23 22 79 30 eller post(a)kirkensressurssenter.no.

Norges Kristne Råd er medeier i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no