Norges Kristne Råds styre

Styret er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder Norges Kristne Råd i samsvar med vedtektene og rådsmøtets vedtak. De møtes minst 3 ganger årlig.

Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr. gruppe.  Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett.  Styremedlemmene oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år.  Hvert styremedlem skal ha et personlig varamedlem.  Mer informasjon om styret finner du i vedtektene.

 
Styret i Norges Kristne Råd 2017-2019. Ikke tilstede; Kristin Gunleiksrud Raaum, Bernt Eidsvig og William Cochrane.


 

Leder
Terje Aadne
Det Norske Baptistsamfunn
terje.aadne(a)baptist.no  

 

Nestleder
Berit Hagen Agøy
Den norske kirke
bha(a)kirken.no

  Jarle Skullerud
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
 
 

Helga Haugland Byfuglien
Den norske kirke

  Kristin Gunleiksrud Raaum
Den norske kirke
 
 
 

Bernt Eidsvig
Den katolske kirke

 
 

William Cochrane
Frelsesarmeen

 
 

Øyvind Helliesen
Metodistkirken i Norge

 
 

Øyvind Gaarder Andersen
Pinsebevegelsen

 
 

Øyvind Haraldseid
Misjonskirken Norge

 
 

Per Anders Sandgren
Svenska kyrkan i Norge
(Gruppen av utenlandsmenigheter)

 
  Ole-Kristian Thoresen
Oslo Kristne Senter
(Gruppen av frittstående menigheter)
  
 
 

Dan Urdesic
Det Serbisk Ortodokse Kirkesamfunn i Norge
(Gruppen av ortodokse menigheter) 

 
   
 

 

 
 
  
 
     
     

   

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no