VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Medlemssamfunn

Dette er medlemmer og observatører i Norges Kristne Råd:

MEDLEMSSAMFUNN:

Den anglikanske kirke i Norge
www.osloanglicans.no
Tlf: 22 69 22 14
E-post: engelskekirke(a)gmail.com 

Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge
http://www.eotcnor.no
Tlf: 46572757
E-post: post@eotcnor.no

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
www.frikirken.no
Tlf: 22 74 86 00
E-post: post(a)frikirken.no

Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge
finskekirken.com
Tlf: 22 21 10 00
E-post: post(a)finskekirken.com

Den katolske kirke
www.katolsk.no
Tlf: 23 21 95 16
E-post: it(a)katolsk.no

Den nordisk-katolske kirke
www.nordiskkatolsk.no
E-post: dnkk(a)nordiskkatolsk.no

Den norske kirke
www.kirken.no
Tlf: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet(a)kirken.no

Den ortodokse kirke i Norge- Hellige Nikolai menighet
www.ortodoks.com
E-post: fader.johannes(a)ortodoks.org

Den tyskspråklige menighet i Norge
www.deutschegemeinde.net
Tlf: 22 44 16 43
E-post: gemeinde(a)deutschegemeinde.net

Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)
www.greskorthodokskirke.no

E-post: greskforstander(a)gmail.com

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
www.delk.no
Tlf: 33 35 93 50
E-post: delk(a)delk.no

Det Norske Baptistsamfunn
www.baptist.no
Tlf: 67 10 35 60
E-post: post(a)baptist.no

Den serbisk ortodokse kirke i Norge - Hl. Vasilije Ostroski menighet
E-post: urde(a)frisurf.no

Frelsesarmeen
www.frelsesarmeen.no
Tlf: 22 99 85 00
E-post: post(a)frelsesarmeen.no

Guds Menighet, Vegårshei
www.gudsmenighet.no
Tlf: 37 16 93 63
E-post: post(a)gudsmenighet.no

Kvekersamfunnet
www.kveker.org
E-post: kveker(a)kveker.org

Metodistkirken i Norge
www.metodistkirken.no
Tlf: 23 33 27 00
E-post: hovedkontoret(a)metodistkirken.no

Misjonskirken Norge
www.mknu.no
Tlf: 23 32 57 50
E-post: norge(a)mknu.no

Oslo Kristne Senter
www.oks.no
Tlf: 64 84 64 00
E-post: post(a)oks.no

Pinsebevegelsen i Norge
www.pinsebevegelsen.no
Tlf: 40 41 30 43
E-post: post(a)pinsebevegelsen.no

Svenska kyrkan i Norge
www.svenskakyrkan.se/oslo
Tlf: 23 35 32 50
E-post: oslo(a)svenskakyrkan.se

Østfoldkirken
www.ostfoldkirken.no 
Tlf: 69 23 23 00
E-post: post(a)ostfoldkirken.no

--------------------------------------------------------------------------------

OBSERVATØRER:

Syvendedags Adventistkirken
www.adventist.no
Tlf: 32 16 16 70
E-post: post.dnu(a)adventist.no

Blå Kors Norge
www.blakors.no
Tlf: 22 03 27 40
E-post: post(a)blakors.no

Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa,
Bispedømmet Mahidere Sibehat Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge

Det Norske Bibelselskap
www.bibel.no
Tlf: 22 93 27 00
E-post: post(a)bibel.no

Digni
www.digni.no
Tlf: 24 11 11 50
E-post: post(a)digni.no

Kirkens Nødhjelp
www.kirkensnodhjelp.no
Tlf: 22 09 27 00
E-post: nca-oslo(a)nca.no

NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
www.norme.no
Tlf: 22 93 27 75
E-post: post(a)norme.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no