Lenker

Sidene det lenkes til er utenfor Norges Kristne Råds egen nettside og reflekterer ikke nødvendigvis NKRs standpunkter.


Lenker til våre MEDLEMSSAMFUNN finner du her.

Norske samarbeidsorganisasjoner


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Blå Kors
Kirkens Nødhjelp
Changemaker
Det Norske Bibelselskap
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep


Nordiske økumeniske organisasjoner


Sveriges Kristna Råd
Danske Kirkers Råd
Ekumeniska Rådet i Finland


Internasjonale økumeniske organisasjoner


Kirkenes Verdensråd
Konferansen av Europeiske Kirker
Kvinnenes internasjonale Bønnedag


Kirkelige nyhetskanaler


Vårt Land
Dagen
Norge i Dag
Korsets Seier
Kirkelig Pressekontor (KPK)

Budbæreren - Den evangelisk lutherske frikirkes medlemsblad
Den katolske nyhetstjenesten
Nyheter fra Den norske kirke

Oversikt over internasjonale kirkelige og økumeniske nyhetstjenester finner du på hjemmesiden til Kirkenes Verdensråd.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no