Norges Kristne Råds styre

Styret er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder Norges Kristne Råd i samsvar med vedtektene og rådsmøtets vedtak. De møtes minst 3 ganger årlig.

Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr. gruppe.  Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett.  Styremedlemmene oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år.  Hvert styremedlem skal ha et personlig varamedlem.  Mer informasjon om styret finner du i vedtektene.

 
Nyvalgt nestleder og styreleder på Rådsmøtet i Bergen 17.mars 2015.


 

Leder
Terje Aadne
Det Norske Baptistsamfunn
terje.aadne(a)baptist.no  

 

Nestleder
Berit Hagen Agøy
Den norske kirke
bha(a)kirken.no

  Jarle Skullerud
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
 
 

Helga Haugland Byfuglien
Den norske kirke

  Petter Normann Dille
Den norske kirke
 
 
 

Ingrid Rosendorf Joys
Den katolske kirke

 
 

Vibeke Krommenhoek
Frelsesarmeen

 
 

Øyvind Helliesen
Metodistkirken i Norge

 
 

Øyvind Gaarder Andersen
Pinsebevegelsen

 
 

Øyvind Haraldseid
Misjonskirken Norge

 
 

Per Anders Sandgren
Svenska kyrkan i Norge
(Gruppen av utenlandsmenigheter)

 
  Ole-Kristian Thoresen
Oslo Kristne Senter
(Gruppen av uavhengige menigheter)
  
 
 

f. Johannes
Den Ortodokse Kirke – Hellige Nikolai
(Gruppen av ortodokse menigheter) 

  

 
   
 

 

 
 
  
 
     
     

   

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no