Global Info...

...er et ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørsmål.
...er et prosjekt i Norges Kristne Råd, og drives med støtte fra Norad og Kirkens Nødhjelp
...er koordinende organ for Global uke, en økumenisk uke der kirkene sammen og samtidig løfter fram et globalt rettferdighetstema.

Global uke i 2016 og 2017 og omhandler menneskehandel og moderne slaveri.

  
Temasider

Finn ideer, inspirasjon og materiell til hvordan din kirke eller menighet kan engasjere seg på temasidene:

  Menneskehandel og moderne slaveri
  Hiv og aids
  Fred og rettferdighet
  Klima og miljø/grønn kirke
  Vennskap nord/sør
  På flukt

  
Informasjonsstøtte

  
Våre medlemskirker kan søke Norges Kristne Råd om midler til egne informasjonsprosjekter. Støtte gis til informasjonsarbeid i Norge. I 2017 gis støtte primært til informasjonsarbeid knyttet til moderne slaveri og menneskehandel, med vekt på arrangementer under Globale uke 12. - 19. november. Lurer du på noe? Ta kontakt med efs@norkr.no / tlf. 23 08 13 25.

Informasjonsstøtten er en del av Norges Kristne Råds avtale med NORAD for å drive informasjon om globale spørsmål i norsk kirkelig sammenheng.

Les mer og søk om støtte her.

 

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no