Papirløse migranter

  

Ingen mennesker er ulovlige!

Flerkulturelt kirkelig nettverk er tilsluttet kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige": Les mer her:

 

Kirken og menighetene i møte med personer uten lovlig opphold i Norge

I møte med personer uten lovlig opphold i Norge, det være seg ureturnerbare asylsøkere, illegale innvandrere eller andre, stilles kirken og vi som enkeltperoner overfor flere utfordringer. 

Flerkulturelt kirkelig nettverk setter søkelyset på denne gruppen og disse møtene. Vi ønsker å gi menigheter og organisasjoner kunnskap og ressurser, og skape møter mellom ulike nettverksdeltakere som har erfaringer med arbeid på dette feltet.

Her er noe av det som skjer, i tillegg til fellesarbeidet i kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige":

Helsesenter for papirløse migranter:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter. Les mer her.

Rapport om papirløse migranter
Papirløse migranter - en undersøkelse av situasjonen for mennekser uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land. En rapport fra Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & og Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen, 2008
Se rapporten her

Kontaktmøte med ledere fra migrantkirker 30.sept 2008
Se mer informasjon

 

Uttalelse fra Flyktningenettverkets årsmøte 2008.
I anledning Stortingets behandling av ny utlendingslov.
Les uttalelsen Papirløse migranters rettigheter må styrkes!

Vedtak fra Mellomkirkelig Råd, Den norske kirke
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke gjorde et vedtak om ureturnerbare innvandrere 11.02.08.
Les vedtaket på Den norske kirkes hjemmeside.

Seminar
20.juni 2006 arrangerte Flyktningenettverket et seminar med tema "Personer uten lovlig opphold i Norge" Programmet for seminaret kan du se her.


Masteroppgave
Line Johnsen, student ved Diakonhjemmet, har skrevet en masteroppgave i diakoni om kirkens rolle i forhold til ureturnerbare asylsøkere.
Hun stiller spørsmålene: "Hvilken rolle ønsker kirken å ha?", "Hvilken rolle har kirken?" og "Hvilken rolle bør kirken ha?" Hovedkilden for oppgaven er intervjuer med ureturnerbare og personer som oppholder seg ulovlig i Norge.

Oppgaven kan lastes ned her.


Kirkemøtet 2005: Ressursdokumentet "Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Kirkelig ressursdokument om asyl -og flyktningepolitikk"
På Kirkemøtet for den norske kirke i 2005 var asyl- og flyktningepolitkk en sak som var oppe. I den forbindelse ble det laget et ressursdokument som heter "Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Kirkelig ressursdokument om asyl -og flyktningepolitikk" I dette dokumentet drøftes også peroner uten oppholdstillatelse og deres situasjon (kap 13).

Dokumentet kan lastes ned fra Den norske kirkes side om innvandring.

  

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no