Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Norges Kristne Råd (NNKR) er et nasjonalt felleskirkelig organ.  Samtidig er organisasjonen del av det verdensvide kirkefellesskapet.  Norges Kristne Råd har derfor en rekke engasjementer og kontakter internasjonalt. Les mer om kontakten til kirkenettverk i:

--  Det sørlige Afrika

-- Sudan og Great Lakes

-- Israel og Palestina

--  Filippinene


Norges Kristne Råd har som nasjonalt økumenisk råd observatørstatus i Kirkenes Verdensråd
og Konferensen av Europeiske Kirker

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no