Israel og Palestina

Israel og Palestina

En viktig del av ”Jubileum 2000” i regi av Norges Kristne Råd var solidaritetsengasjementet i forhold til Israel og Palestina, og ikke minst i forhold til våre kristne søstre og brødre i området.  Dette engasjementet og kontakten følges videre, særlig:

  • Ta imot og lytte til budskap fra de som bor i regionen, i særlig grad de kristne, gjennom de kanaler som til enhver tid benyttes.
  • Ta imot besøk og selv sende delegasjoner til området og stimulere til at vennskapsrelasjoner utvikles mellom menigheter i Norge og menigheter/kirkesamfunn i regionen både blant palestinske/arabiske og israelske kristne
  • På grunnlag av teologiske og kirkelige utfordringer fra de kristne i området fortsette samtaler med dem og oss i mellom om vår forståelse av det som skjer i regionen.
  • Delta i kirkelige markeringer og forbønn for regionen.
  • Rekruttere til det økumeniske Ledsagerprogrammet og formidle informasjon fra ledsagerne
  • Invitere til Midtøstenforum som et møtested for norske kirker og kirkelige aktører som er engasjert i området i den hensikt å utveksle informasjon, drøfte problemstillinger knyttet til området og eventuelt identifisere mulige felles tiltak.

 
AKTUELLE RESSURSER:

-- Styreseminar 20.januar 2011

Norges Kristne Råd hadde 20.januar 2011 et heldagsseminar med overskrift "Landet og løftene – Israel, Palestina og de bibelske profetier. Teologi og etiske implikasjoner." De tre hovedinnleggene er samlet her:

-- Det palestinske Kairos-dokumentet, 2009

Norges Kristne Råd var medutgiver av en norsk oversettelse av det palestinske Kairos-dokumentet i mars 2010. Dokumentet er skrevet av en økumenisk bredt sammensatt gruppe palestinske teologer, kirkeledere og lekfolk. Les mer her.

-- "Israel og Palestina - en økumenisk utfordring", 2006

Norsk Teologisk Samtaleforum laget i 2006 et samtaledokument med overskrift ”Israel og Palestina – en økumenisk utfordring". Heftet kan lastes ned her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no