Tro og skaperverk

 

Tro og skaperverk - et samtaledokument

Norges Kristne Råd inviterte våren 2008 en gruppe personer fra ulike kirkelige tradisjoner i Norge til å samtale om sammenhengen mellom kristen tro og engasjement for naturen og miljøet. Samtalegruppa var et ledd i forberedelsen av den store kirkelige konferansen "Tro til forandring - sammen tar vi ansvar for skaperverket". 

Gruppa ble satt sammen slik at den kunne reflektere noe av det mangfold som finnes.  Perspektiver og utfordringer er forskjellige avhengig av hvor vi hører hjemme. 

Gruppa skriver: Vi har samtalt med utgangspunkt i vår norske kontekst.  Samtidig er utfordringene vi står overfor globale, og vi hører til en global kirke. Vår refleksjon må derfor suppleres med den som kommer fra mennesker i andre kontekster.  Vi har vært mer opptatt av hvorfor vi har et ansvar enn på hvilken måte vi konkret skal handle. Likevel håper vi at våre refleksjoner sporer til handling.  Målet for samtalene var at vi sammen skulle kunne vise hvordan natur- og miljøvern er et felleskristelig anliggende, og samtidig lære av hverandres tradisjoner for å styrke den kristne begrunnelsen for dette engasjementet.

I samtalene erfarte vi at dette anliggende var noe vi hadde felles på tvers av de forskjellige tradisjonene, men samtidig at vi brukte begrepene forskjellig og hadde ulike perspektiv i våre begrunnelser. Disse forskjellene kunne ikke utviskes eller oppheves, men de var heller ikke forskjeller som skapte konflikt i synet på naturen. Derfor har vi latt disse forskjellene følge med i den endelige teksten. Forhåpentligvis viser de en flerstemmighet som til sammen vitner om hvor viktig forholdet til naturen er i kristen tro.

Samtaledokumentet kan brukes i menigheten, i Bibel- og samtalegrupper eller andre sammenhenger hvor en vil reflektere om sammenhengen mellom tro og ansvar for skaperverket. Det henvises til aktuelle Bibeltekster å knytte refleksjonen til og på slutten av dokumentet gis noen spørsmål til videre samtale.

Samtaledokumentet kan lastes ned her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no