Israel og Palestina - en økumenisk utfordring

Israel og Palestina - en økumenisk utfordring

Norges kristne råd (NKR) har siden markeringen av Jubileum 2000 hatt et engasjement for situasjonen i Midtøsten, både som uttrykk for solidaritet med våre medkristne i regionen og med henblikk på konflikten mellom Israel og Palestina. Etter Jubileum 2000 har NKR alene eller i samarbeid med Kirkens Nødhjelp tre ganger besøkt området med økumenisk sammensatte delegasjoner. Etter det første av disse besøkene ble Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF) oppfordret til å arbeide med et dokument om Israel og Palestina som økumenisk utfordring.
 
Resultatet av NTSFs arbeid foreligger i form av heftet Israel og Palestina - en økumenisk utfordring.  Heftet representerer ikke Nye Norges Kristne Råds syn på Midtøsten-konflikten, men er ment som en stimulans til nyttige samtaler og forløsing av engasjement både for regionen og for våre medkristne der.  Heftet kan lastes ned her

Heftet kan også bestilles fra Norges Kristne Råd. Tlf: 2308 1300 eller e-post: post@norkr.no. Heftet koster kr 30, + porto.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no