VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

NKR om trosforfulgte

22.04.2009

Norges Kristne Råd krever beskyttelse for personer som blir forfulgt for sin tro.

 

Trosfrihetsprinsippet må respekteres og utlendingsforvaltningens praksis må forbedres.

Som kristne kirker i Norge vil vi arbeide for trosfrihet, både i vårt eget land og globalt. Vår drøm og vårt håp er at mennesker fra ulike religioner skal kunne leve sammen, enten det er i deres fødeland eller et annet land. Målet er at ingen skal være nødt til å søke beskyttelse i et fremmed land på grunn av sin tro eller religion. Vi ønsker å stå sammen med personer fra religiøse minoriteter verden rundt, - med forfulgte kirker og med mennesker som er alene med sin tro. Når mennesker derfor frykter for sitt liv og ber oss om beskyttelse, skal vi gi dem vår hjelp.

 

Norges Kristne Råd krever:

  • Mennesker som forfølges på grunn av sin tro eller religion, må få beskyttelse også i Norge.
  • Norske utlendingsmyndigheter må styrke tilfanget av informasjon om situasjonen for minoritetskirker og religioner og deres medlemmer.
  • Dersom et menneskes troverdighet er avgjørende for en asylsak, må denne behandles i full nemd i Utlendingsnemnda og ikke av nemndleder alene.  Dette må være et prinsipp i saker der det skal avgjøres om en persons tro er troverdig.

 
Norges Kristne Råd frykter at personer som risikerer forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur i noen tilfeller får avslag på sin asylsøknad. I fall det ikke får enda alvorligere konsekvenser for dem, tvinges de da i realiteten til å holde sin tro skjult og får ikke mulighet til å praktisere den slik de skulle ønske, og som de har rett til ut fra FN- konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Dette gjelder i særlig grad for konvertitter. Det kan ikke forlanges at mennesker ikke skal uttrykke sin tro i ord eller handling eller ikke skal kunne fortelle andre om sin tro, privat eller offentlig, i noe land. Personer med et oppsisjonelt eller forbudt politisk standpunkt forventes ikke å holde sin overbevisning for seg selv eller tilpasse sine uttrykk til ”landets sosiokulturelle normer”. I både Flyktningekonvensjonen og norsk utlendingsrett er tro og politisk overbevisning likestilte som begrunnelse for beskyttelse, sammen  med andre grunner, og vi forutsetter at dette også legges til grunn i praksis.

 

Norges Kristne Råd er i særlig grad også bekymret for mennesker som tilhører mindre menigheter og trossamfunn som ikke er del av ”tradisjonelle” eller ”historiske” kirker eller religioner i et land. Selv om én kristen minoritet kan leve og utøve sin tro i et land, er det ikke sikkert en annen minoritet har frihet til å utøve troen slik de ønsker. Vi mener at norsk utlendingsforvaltning trenger større kunnskaper om ulike konfesjoner, om uregistrerte menigheter og om lokale forhold for disse og deres medlemmer.

 

Norges Kristne Råd mener det er urovekkende sider ved norsk forvaltning av retten til beskyttelse mot forfølgelse på grunn av tro eller religion. Å avgjøre om en persons tro eller religion er ”ekte”, er i stor grad et spørsmål om vedkommendes troverdighet. Vi erfarer at i utlendingsforvaltningens klageenhet, Utlendingsnemnda, blir slike spørsmål i stor grad avgjort av nemndleder alene. Vi mener at der spørsmål om klagers troverdighet er avgjørende, bør dette spørsmålet avgjøres i samlet nemnd.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no