VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Together or A p a r t?

10.12.2008
Nå lanseres rapporten fra den nordiske konsultasjonen i Stockholm 23. - 24. oktober 2008. Rapporten omhandler migrasjon og påvirkning i det nordiske kirkelandskapet.

Skille eller samhold?

Nå lanseres rapporten fra den nordiske konsultasjonen i Stockholm 23. - 24. oktober 2008. Rappoten omhandler migrasjon i et ekklesiologisk landskap i endring.

Problemstillinger som reises er:

  • Hvordan påvirker migrasjon kirkelandskapet i Norden?
  • Er kirker en integrerings – eller segregeringsfaktor i samfunnet?
  • Hvis kirken domineres av en enkelt etnisk gruppe, er det en risiko for at kirkene bidrar til segregering? - Kan etnisk baserte kirker være nødvendig i et flerkulturelt samfunn?
  • Kan vi kombinere et behov for å feire gudstjeneste på vårt eget språk med visjonen om å ikke skille mellom kristne på grunn av etnisitet? 

Oppsummering av konsultasjonens tema og diskusjoner, samt innledernes artikler, er nå samlet i en felles rapport:  "Together or A p a r t?"

For å laste ned rapporten se her

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no