VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Flyktningenettverket

08.09.2008
I 2008 er antallet asylsøkere til Norge høyere enn det har vært på lenge. Flyktningenettverket i Norges kristne råd arbeider med integrering av flyktninger og innvandrere i lokalmenigheter og lokalmiljøer, og spiller inn i den offentlige debatten rundt integrering. Innlegget under sto på trykk i Vårt Land 2.september.

Stig Utnem skrev et viktig innlegg i Vårt land 26. august, som gleder oss i Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere (Flyktningenettverket, Norges kristne råd).  

Et økende antall asylsøkere ankommer landet, og vi står overfor nye utfordringer i lokalmiljøene. Flyktningenettverket tar situasjonen på alvor. Nettverket består av et bredt spekter av kirkesamfunn, kirkeligbaserte institusjoner og organisasjoner som kjenner situasjonen godt. Av de over 20 medlemmene, kan en nevne organisasjoner som Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Bymisjonen, Mellomkirkelig råd, Caritas, Det norske baptistsamfunn, Pinsekirken i Bærum og Oromo Evangelical Church. Selv om alle begynner å få lang erfaring, hører spørsmålet alltid med; Hvordan skal vi som kaller oss kristne handle? Her gjelder det å dele erfaringer, og nettopp derfor stiftet vi nettverket i 2005. Målet er spesielt å styrke menighetenes og kirkelige organisasjoners engasjement for integrering i menighetene og i lokalsamfunnet. Takk til deg Utnem for at du på lokalt plan melder deg på en felles idédugnad. Vi håper at også du vil dele erfaringene dine fra Riis menighet.

Flyktningenettverket bidrar med kunnskap og kompetansebygging innen integrerings- og rettighetsspørsmål for flyktninger og innvandrere. Målsettingen er også utvikling av nye arbeidsformer for dette arbeidet. Det kommer mange mennesker fra hele landet når seminarer arrangeres, og det er kun økonomi som kan begrense de stadige henvendelser om å få egne kurs i distriktene.

Selv om det stadig trengs mer engasjement og nye aktører på banen, vil vi samtidig benytte anledningen til å rose mye godt arbeid som gjøres på lokalt plan. Frelsesarmeen driver blant annet strikkeklubb i Andenes og Åpen café i Egersund. Kristent interkulturelt arbeid (KIA) gjør en kjempejobb med etablering av kafeer, norskopplæring og kulturelle tiltak. Bymisjonen arbeider med ofre for menneskehandel, helse og kosthold blant innvandrerkvinner og, samt at sommerleirene på Hudøy blir mer og mer flerkulturelle. Mellomkirkelig råd arbeider kontinuerlig med politisk beslutningspåvirkning for å få en rausere og mer human asylpolitikk. Nettverket ønsker å fortsette med å ha en koordinerende servicefunksjon overfor nettverkets deltakere, men det trengs alltid flere ressurser inn i arbeidet med å skape møtesteder.

Menneskene som ankommer landet lever i en fjern fortid. De er mennesker som lever i en annen kultur og livssituasjon med forpliktelser fra forfedre og - mødre om å holde på kultur og tradisjoner. Samtidig er de også mennesker som lever i en fjern fremtid, der de holder seg i live gjennom drømmer og forhåpninger om en trygg hverdag for seg og sine.

Vi ser fortsatt konflikter i land som Afghanistan, Somalia, Georgia og Irak. Mennesker søker brød og skole for barna sine, i stedet for liv med bomber og uvisshet. Før tryggheten oppleves, vil de alltid være på vandring i spenningen mellom fortid og fremtid. Vi i Norge kan ikke feie spørsmålene av banen uten videre. Om ikke annet er vi forpliktet til å ta hver søknad om opphold på alvor, og vi har plikt til å være tilstede hos mennesker som lever i en uviss situasjon. I og med at mange bærer på vonde opplevelser og traumer, er det desto viktigere å være et lett tilgjengelig medmenneske i lokalmiljøet.

Flyktningenettveket vil med dette fortsette å henge oss på oppfordringen fra Utnem i den enkle utfordring til kirker, organisasjoner og enkeltmennesker. La oss bli med på dugnaden og tenke: Det gjelder å begynne der jeg er. I mitt lokalmiljø. I møte med min nye nabo. Vi er mange og har utrolig med ressurser blant oss som vi kan lære av. Guds rike er og vil alltid i fremtiden være mangfoldig. Fordi Gud og hans skaperverk er mangfoldig.

 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Iselin Jørgensen, eller se Flyktningenettverket

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no