VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Papirløse migranter

11.04.2008

Rettighetene til papirløse migranter må styrkes!


(09.04.2008) - Uttalelse fra Flyktningenettverkets årsmøte 7. april i anledning Stortingets behandling av utlendingsloven.

Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere (Flyktningenettverket) er bekymret for situasjonen til papirløse migranter i Norge i dag. Årsmøtet til Flyktningenettverket, (7. april) ber Stortinget bedre rettighetene til papirløse innvandrere i den nye Utlendingsloven som skal vedtas onsdag 9.april.
Flyktningenettverket uttrykker bekymring for at forslaget til ny Utlendingslov ikke ser ut til å løse utfordringene som er knyttet til det voksende antallet papirløse migranter i Norge. Dette dreier seg både om humanitære utfordringer, og bedre og mer rettferdige legaliseringsordninger for papirløse migranter som har oppholdt seg lenge i Norge - spesielt barn.

Mange papirløse lever under uverdige forhold og utnyttes grovt blant annet på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Flyktningnettverket erfarer gjennom sitt nettverk at mange i tillegg sliter med sykdom, psykiske problemer, ensomhet og angst. Å leve i skjul uten rettigheter er en uverdig situasjon for menneskene det gjelder og for det norske samfunnet som helhet. I dag har personer uten papirer ikke rett på helsetjenester ut over akutt behandling. I praksis betyr dette for eksempel at gravide ikke har rett til undersøkelser, og at barn ikke har rett til å oppsøke helsesøster.

Som del av det norske sivilsamfunn engasjerer kirkene og organisasjonene i Flyktningenettverket seg for menneskers humanitære behov og rettigheter – uavhengig av legal status. Det nye lovverket må ikke kriminalisere humanitær bistand til mennesker selv om de ikke har lovlig opphold i Norge.


Flyktningenttverket ber Stortinget i behandlingen av ny Utlendingslov om å:

  1. Gi rett til grunnleggende helsetjenester ut over akutt behandling for papirløse migranter i Norge.
  2. Understreke at det ikke er ulovlig å yte humanitær bistand til papirløse migranter.
  3. Etablere mer humane og rettferdige legaliseringsordninger for lengeværende i lov eller forskrift. Papirløse migranter som har oppholdt seg i landet i mange år må få rett på ny vurdering av sakene sine der faktisk botid tillegges vekt. Særlig må dette gjelde barn.  


Flyktningnettverket er et tverrkirkelig nettverk som består av 20 kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner:
Areopagos
Caritas/ Oslo Katolske Bispedømme
Den norske kirke
Det norske baptistsamfunn
Diakonhjemmet
Diakonissehuset Lovisenberg
Frelsesarmeen
Frikirkelig Studieforbund
Kristent Interkulturelt Arbeid
Kirkens Bymisjon
KA  Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon.
Kirkens Nødhjelp
Menigheten Oljeberget
Metodistkirken i Norge
Norges Kristelige Studentforbund
Oromo Evangelical Church in Oslo
Pinsebevegelsen i Norge
Stiftelsen Betanien
Syvendedags Adventistforbundet
The Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo


For mer informasjon, kontakt:
Einar Tjelle, nettverkskoordinator i Kirkens Nødhjelp og leder i Flyktningenettverket: 928 28 461
Sven Thore Kloster, rådgiver i Mellomkirkelig råd og styremedlem i Flyktningenettverket: 48 25 68 47

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no