VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Valg 2007

06.09.2007

Innvandrere beriker oss!
Uttalelse fra Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere, i forbindelse med valgkampen 2007.


Innvandrere er en berikelse for våre lokalsamfunn og våre kirker.
Flere kirkesamfunn i Norge opplever en tilstrømning av medlemmer og deltagere på gudstjenester gjennom innvandrere som kommer til Norge. De bringer med seg mange positive ressurser og impulser for kirkene, menighetene og lokalsamfunnene. Gjennom dialog og samhandling med personer fra andre religioner lærer vi både om andres tro, om vår egen tro, og hvordan vi kan leve sammen i et flerreligiøst samfunn.

Integrering er noe vi alle må ta del i. Både innvandrere og nordmenn må ta ansvar og være villige til å lære. Innvandrere trenger å lære om det norske samfunnet, men nordmenn som har bodd her lenge har også mye å lære av innvandrerne som kommer hit. Det er ønskelig for alle at innvandrere får bidra med sine ressurser i alle deler av det norske samfunnet. I alle kommuner i Norge bor det personer med innvandrerbakgrunn. Dette er gledelig, og betyr at alle nordmenn har sjansen til å bli kjent med innvandrere der de bor.

I den pågående valgkampen har vi merket oss at noen få politikere taler for en innvandringsstopp i sine kommuner, gjerne med en begrunnelse i at integreringen må lykkes bedre før vi bosetter flere, eller at vi først må ta vare på ”våre egne”. Norge har som nasjon en klar forpliktelse til å gi beskyttelse til flyktninger.  Og enkeltpersoner, både nordmenn og innvandrere i alle lokalsamfunn har en forpliktelse til å delta i integreringen.  Vi gleder oss også over at mange politikere fokuserer på det positive mangfoldet vi opplever i Norge.  Som en del av det frivillige Norge oppfordrer vi både sentrale og lokale myndigheter til å samarbeide med frivillige på alle arenaer for å skape mangfold og inkludering. Vi utfordrer politikerne til å gi de frivillige bedre økonomiske rammebetingelser for å støtte deres arbeid med å skape relasjoner mellom enkeltpersoner, som er en nøkkel for integrering.

Vi gleder oss over det innvandrerne gir oss, og vi ønsker et inkluderende samfunn, også etter valget 10.september!

Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere

Kontaktperson:
Eva Frydenborg, prosjektleder. Mobil: 4192 4849Areopagos, Det norske baptistsamfunn, Diakonhjemmet, Den norske kirke, Frelsesarmeen, Frikirkelig Studieforbund, Kristent Interkulturelt Arbeid, Kirkens Bymisjon, KA Kirkelig Arbeidsgiver – og interesseorganisasjon, Kirkens Nødhjelp, , Norges Kristelige Studentforbund, Metodistkirken, Oslo Katolske Bispedømme, Pinsebevegelsen i Norge, Stiftelsen Betanien, Syvendedags Adventistsamfunnet.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no