Utleie av lokaler til migrantmenigheter

 

Mange migrantmenigheter sliter med å finne egnede og permanente lokaler for sine menigheter, spesielt i de store byene. 

Flerkulturelt kirkelig nettverk oppfordrer norske kirker og menigheter til å låne eller leie ut lokaler til disse gruppene, også på tvers av kirkesamfunns-tilhørighet. Mange gjør det allerede, noe vi ser på som positivt.

Noen får direkte henvendelser fra migrantmenigheter. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med noen, eller dere har lokaler som dere lurer på om kunne egne seg til utleie for en slik gruppe og ønsker å høre mer om behov kan dere ta kontakt med Flerkulturelt kirkelig nettverk.

Som en hjelp i prosessen har vi laget noen tips med grunnlag i erfaringer fra menigheter som allerede leier ut lokaler.

 

Tips ved utleie

 • Begge menigheter bør ha en kontaktperson som er hovedansvarlig for kommunikasjonen mellom de to gruppene. For de fleste menigheter i Dnk vil det være naturlig at dette ligger til menighetsforvalter.
 • Gjør klare avtaler på det praktiske. 
  Tidspunkter, rydding og økonomi er viktige punkter å ha avtaler på. Lag en skriftlig leieavtale. 
  Økonomi: Husk at migrantmenigheter sliter med dårlig økonomi og kanskje ikke har offentlige tilskudd. Forsøk å finne en ordning begge kan leve med.
  Avtal om/hvordan en av partene kan gjøre endringer i avtalen, f.kes flytte på tidspunkter. Hvor tidlig må det varsles? Mange migrantmenigheter har hatt en omflakkende tilværelse, bl.a fordi menigheter de leier hos trenger lokalene sine selv etter en periode. Det kan likevel være lurt at avtalen er tidsbegrenset, siden f.eks behov for egne lokaler endrer seg over tid, og dette også er noe man må ta hensyn til. Forsøk imidlertid å se det som en av menighetens tjenester å huse en slik gruppe, kanskje kan kontakten gi andre positive ringvirkninger?
  Dersom avtaler ikke holdes, ta det opp med det samme.
 • Avtal gjerne et evalueringsmøte hvert halvår eller år. Der kan begge grupper ta opp ulike ting på generelt grunnlag uten at utgangspunktet er at det er oppstått et problem. Diskuter om det bør gjøres noen endringer eller ha det som et informasjonsmøte.
 • Mange menigheter som har et slikt leieforhold har skapt noen møtepunkter og opplevd det som positivt. Det kan være en felles gudstjeneste, et stabsmøte per semester, eller annet som er naturlig. Dette er gjerne med på å berike begge grupper og å gjøre kjennskapet og kommunikasjonen bedre. Husk at dere da må legge arbeid i arrangementet og jobbe med dette sammen. Hvis ikke blir det gjerne den norske menigheten som får besøk av migrantmenigheten på den norske menighetens premisser.
 • Inviter til et møte/ en samtale før dere inngår noen avtale. De som evt blir aktive som kontaktpersoner fra både utleier-  og leietaker-  menigheten bør delta på møtet.  Begge kan presentere sin menighet og aktiviteter. Finn ut om dere tror dette kan fungere greit. Unngå at det blir en vurdering av menigheten, men se på det som en sikring av at det må være god kommunikasjon slik at leieforholdet kan fungere godt.
 • Se på relasjonen som noe mer enn et praktisk leieforhold. Se på det som en tjeneste menigheten vil gjøre, som en berikelse for menigheten og lokalmiljøet. Involver menigheten, menighetsrådet/ eldsterådet.

 


 

Se også:

Eksempel på leieavtale (word)

Retningslinjer fra Norges Kristne Råd om lån og utlån av kirke til annet kristent trossamfunn

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no