Bakgrunn, bønnedagen

Hva er Kvinnenes internasjonale bønnedag?

Historisk bakgrunn
Feiringen av Bønnedagen ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

I 1920 sendte den amerikanske komitéen et opprop til kristne kvinner over hele verden om å komme sammen til bønn første fredag i fasten. De fant fram til felles bønneemner, og ofringene ble gitt til indre- og ytremisjon. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredag i mars som bønnedag. 

I dag
I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komitéer i mer enn 170 land og regioner.  I Norge startet bønnedagstradisjonen på slutten av 1920-årene.

Kvinner over hele landet feirer nå bønnedagen sammen med kvinner fra de andre kirkesamfunnene på stedet - virkelig et eksempel på økumenikk på grasrotplanet!

Bønnedagen 2011
Opplegget for bønnedagen det enkelte år forberedes av en kvinnegruppe fra ett av landene som er med i World Day of Prayer International.

I 2011 er det kvinner fra Chile som har laget opplegget, dvs. forslag til Bibeltekster, sanger og bønner. Mottoet for dagen er "Hvor mange brød har du?" 


Ressurser fra tidligere år:

2010 Kamerun
Tema: Alt som har ånde, skal prise Herren!
Gudstjeneste:  Bokmål    |    Nynorsk    |    English   

2009 Papua Ny Guinea
Tema: I Kristus er det mange lemmer men bare ett legeme 
Gudstjeneste:     Bokmål    |    Nynorsk    |    English

2008 Guyana
Tema: Visdom fra Gud gir ny innsikt
Gudstjeneste:     Bokmål    |    English 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no