Sudan og Great Lakes

Sudan og Great Lakes

 

SUDAN:

Siden 1995 har Norges kristne råd hatt et samarbeid med de to kirkerådene i Sudan, Sudan Council of Churches (SCC – Nord Sudan) og New Sudan Council of Churches (NSCC – Sør Sudan).  Aktiviteten har hele tiden foregått i et nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp.  Det har blitt gjennomført pastoralkonferanser der kirkelige medarbeidere fra Sudan og Norge har møttes, i hovedsak for å arbeide sammen for styrking av kirkenes rolle i arbeid for fred. 

Dette arbeidet førte Norges kristne råd inn i Sudan Ecumenical Forum (SEF), et internasjonalt nettverk av kirker og kirkelige organisasjoner som i samarbeid med sudanske kirker arbeider med beslutningspåvirkning for fred i forhold til politiske ledere.  For mer informasjon om Sudan se www.sudan.net

 

REGIONEN GREAT LAKES

Siden 1998 har NKR hatt et samarbeid med kirkerådet i Rwanda om pastoralkonferanser. Aktiviteten har hele tiden foregått i et nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Målsettingen er å styrke kirkenes rolle i arbeid for fred.  Siden år 2000 har samarbeidet blitt utvidet til også å omfatte kirkerådet i Burundi og fra 2003 har tilsvarende organisasjon i Den demokratiske republikken Kongo blitt inkludert i arbeidet.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no