Norsk økumenisk kontaktutvalg for kvinner

Norsk økumenisk kontaktutvalg for kvinner (NØKK)

Hvem er vi i NØKK?
NØKK er et tverrkirkelig kontaktutvalg for kvinner som idag har medlemmer fra:

 • Den katolske kirke
 • Den norske kirke
 • Det Norske Baptistsamfunn
 • Det Norske Misjonsforbund
 • Frelsesarméen
 • Hellige Nikolai Ortodokse Menighet
 • Metodistkirken i Norge
 • Syvendedags Adventistsamfunnet

Alle registrerte kirkesamfunn kan bli medlemmer i NØKK, og hvert kirkesamfunn kan oppnevne 2 - 5 representanter. Kirkesamfunnene betaler en årskontingent som NØKK selv fastsetter - i forhold til medlemstallet i kirkesamfunnet.

Formål
NØKKs formål er å:

 • gi internasjonal, økumenisk kontakt og motta impulser fra kvinner i andre land og kirker
 • lære hverandre å kjenne som kristne kvinner i Norge - i gjensidig respekt
 • gi gjensidig informasjon som gir kunnskap om hverandres kirkesamfunn
 • få innsyn i kvinnenes hverdag i deres trossamfunn og se hvordan troen blir tatt vare på og videreformidlet
 • bygge trygghet gjennom å dele erfaringer
 • ta opp tema som gjør hverdag og helg bedre
 • hjelpe hverandre til å finne en alternativ livsstil og realisere denne
 • få informasjon om økumenisk kvinnearbeid ellers i verden
 • vise solidaritet med kvinner i den 3.verden
 • vise solidaritet med innvandrerkvinner

Hva gjør vi i NØKK?

NØKK avholder hvert år et årsmøte der alle medlemmene har møte- og stemmerett. På årsmøtet velges bl.a. et styre med 5 medlemmer, som har ansvaret for det løpende arbeidet gjennom året. I tillegg til årsmøtet, eller kombinert med dette, arrangerer NØKK faglig seminar. I mars 2005 arrangerte NØKK et seminar om "trafficking", med særskilt siktemål å belyse hvordan kirkesamfunnene kan forstå og møte dette problemet.

NØKK er medlem av Ecumnical Forum for European Christian Women (EFECW), Nordisk Ekumenisk Kvinnekomité (NEKK) og World Day of Prayer International, og er aktivt engasjert i arbeidet i disse internasjonale fora.Les mer:
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no