Medlemmer og observatører

Medlemsoversikt

Den Anglikanske kirke i Norge

www.osloanglicans.net/Oslomain.html
c/o British Embassy
0244 Oslo

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
www.frikirken.no
Pb. 23 Bekkelagshøgda,
1109 Oslo
22 74 86 00
post(a)frikirken.no

Den Katolske Kirke
www.katolsk.no
Akersveien 5,
0177 Oslo
23 21 95 16
it(a)katolsk.no

Den norske kirke
www.kirken.no
Pb. 799 Sentrum,
0106 Oslo
23 08 12 00
post.kirkeradet(a)kirken.no

Den ortodokse kirke- Hellige Nikolai menighet
www.ortodoks.com
Postboks 9162 Grønland, 
0134 Oslo
fader.johannes(a)ortodoks.org

Den tyske menighet i Norge
www.deutschegemeinde.net
Eilert Sundts gt. 37,
0259 Oslo
22 44 16 43
gemeinde(a)deutschegemeinde.net

Det Greske Orthodokse Samfunn
http://www.greskorthodokskirke.no/
Thor Olsensgt. 9,
0177 Oslo
22 11 50 33

Det Norske Baptistsamfunn
www.baptist.no
Michelets vei 62 C,
1368 Stabekk
67 10 35 60
post(a)baptist.no

Det Norske Misjonsforbund
www.misjonsforbundet.no
Christian Krohgs gt. 34
0186 Oslo
23 32 57 50
post(a)misjonsforbundet.no

Den serbisk ortodokse kirke i Norge - Hl. Vasilije Ostroski menighet
Frognerveien 47
0266 Oslo

Frelsesarmeen
www.frelsesarmeen.no
Postboks 6866 St. Olavs plass
0130 Oslo
22 99 85 00
post(a)frelsesarmeen.no

Guds Menighet, Vegårshei
www.gudsmenighet.no
Menighetskontoret
4985 Vegårshei
37 16 93 63
post(a)gudsmenighet.no

Metodistkirken i Norge
www.metodistkirken.no
Pb. 2744 St. Hanshaugen
0131 Oslo
23 33 27 00
hovedkontoret(a)metodistkirken.no

Oppdal Kristne Senter

http://oks.oppdal.com

Pb. 114
7341 Oppdal

Oslo kristne senter
www.oks.no
Fetveien 1,
2007 Kjeller
64 84 64 00
post(a)oks.no

Pinsebevegelsen i Norge
www.pinsebevegelsen.no
Lederrådet,
Pb. 2 Tveita
0617 Oslo
22 75 75 45
post(a)pinsebevegelsen.no

Svenska Maragaretakyrkan
www.svenskakyrkan.se/oslo
Hammersborg Torg 8
0179 Oslo
23 35 32 50
oslo(a)svenskakyrkan.se

Vennenes Samfunn Kvekerne
www.kveker.org
Grønland 12
0188 Oslo
kveker(a)kveker.orgOBSERVATØRER:

Den finske menighet
Velliveien 19,
1358 Jar
67 14 18 70
cjanss(a)online.no

Den etiopisk ortodokse kirke i Norge

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
www.delk.no
Åslyveien 19
3170 Sem
33 35 93 50
post(a)delk.no

Syvendedags Adventistsamfunnet
www.adventist.no
Pb. 124,
3529 Røyse
32 16 16 70
post(a)adventist.no

Kirkens Nødhjelp
www.nca.no
Pb. 7100 St. Olavs plass
0130 Oslo
22 09 27 00
nca-oslo(a)nca.no

Det Norske Bibelselskap
www.bibelselskapet.no
Pb. 6624 St. Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 00
dnb.felles(a)bibelselskapet.no

Blå Kors Norge
www.blakors.no
Pb. 4793 Sofienberg
0506 Oslo
22 03 27 40
post(a)blakors.no

NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
www.norme.no
Pb 6763 St. Olavs plass
0130 Oslo
22 93 27 75
post(a)norme.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no