Norsk teologisk samtaleforum

Norsk teologisk samtaleforums medlemmer i arbeidsperioden

Det Norske Misjonsforbund
Reidar Salvesen (leder)


Den Anglikanske Kirke
Andrew Thomas

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Arne Kristiansen 
Sigvald L. Steilbu

Den Katolske Kirke
Else-Britt Nilsen
Pål Bratbak

Den norske kirke
Ådne Njå
Beate Fagerli

Den ortodokse kirke
Ole Petter Lerseth

Den tyske menighet
Friedbert Baur

Det Norske Baptistsamfunn
Billy Taranger
Ivar Kaasa

Det Norske Misjonsforbund
Egil Torp


Frelsesarmeen
Henrik Bååth
Marit Skartveit


Metodistkirken i Norge
Roar G. Fotland
Hilde Marie Øgreid


Vennenes Samfunn Kvekerne
Marit Kromberg
Egil Mardal Johannesen

Pinsebevegelsen
Åse Miriam Smidsrød


OBSERVATØR:

Syvendedags Adventistsamfunnet
Roger Robertsen
Kenneth Bergland

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no