Lenker

Lenker

Sidene det lenkes til er utenfor Norges Kristne Råds egen nettside og reflekterer ikke nødvendigvis NKRs standpunkter.


Lenker til våre MEDLEMSSAMFUNN finner du nederst på siden.


SAMARBIEDSORGANISASJONER

I Norge
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Blå Kors
Kirkens Nødhjelp
Changemaker
Det Norske Bibelselskap
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Internasjonale økumeniske organisasjoner
Kirkenes Verdensråd
Konferansen av Europeiske Kirker
Kvinnenes internasjonale bønnedag

Norden
Sveriges Kristna Råd
Ekumeniska Rådet i Finland
Danske Kirkers Råd


KIRKELIGE NYHETSKANALER:

Dagsaviser og ukepresse
Vårt Land
DagenMagazinet
Norge i Dag
Korsets Seier

Kirkeblader og nettbaserte nyheter
Budbæreren - Den evangelisk lutherske frikirkes medlemsblad
Den katolske nyhetstjenesten
Nyheter fra Dnk

Andre nyhetstjenester
KPK - Kirkelig pressekontor
NRKs samleside om programkategorien "religion og livssyn"

Internasjonalt
En lang liste over internasjonale kirkelige og økumeniske nyhetstjenester finner du på hjemmesiden til
Kirkenes Verdensråd.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no