Organisasjon

Organisasjon Norges Kristne Råds fundament og formål er uttrykt gjennom vedtektene. Den innledende basisparagrafen sammen med formålet utgjør visjonen for NKR – et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde som tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”. 

Norges Kristne Råd er et resultat av fusjonen mellom Norges Frikirkeråd (NFR) og Norges kristne råd (Nkr).  Det er to profilerte organisasjoner med sine tradisjoner og sine oppgaver som har gått sammen i en organisasjon.  Den nye organisasjonen skal bekrefte det de to separate organisasjoner har stått for og oppnådd.  NFR har en lang historie med å bygge relasjoner mellom frikirkene i Norge og arbeide målbevisst for å sikre dem deres rettigheter som trossamfunn. 

Les mer

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no