VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Lenker

Offentlig informasjon
Arbeids -og inkluderingsdepartementet om integrering og mangfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
- Har blant annet et nyhetsbrev om innvandring du kan melde deg på (inytt).

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er en ledende mellomstatlig organisasjon innen arbeidet for å fremme medmenneskelige løsninger på utfordringer rundt migrasjon.

Ny i Norge
- Informasjonsportal for nyankomne innvandrere fra UDI

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemda (Une)


Velkommen til Oslo
- Informasjon for flyktninger og innvandrere fra Oslo kommune

Fakta
Barnas innvandringsportal
- Beregnet på barn og unge, men her kan alle få en god innføring!

Flyktningehjelpen
Oppdatert informasjon om den globale flyktningsituasjonen

Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
- UDI og IMDi sitt bibliotek er også åpent for eksterne brukere.

NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Statistisk Sentralbyrå
- Side om innvandrere og innvandring

Frivillige organisasjoner

Presentasjon og lenker til organisasjonene som er deltakere i Flyktiningenettverket finner du her.

NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Amnesty International Norge

Flyktningerådet

Selvhjelp for Innvandrere og flyktninger

Røde Kors

Mira- senteret, ressurssenter for innvandrerkvinner

SOS- rasisme

UNHCR

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Landsrådet for norges barne - og ungdomsorganisasjoner (LNU)
- God oversikt over støtteordninger

Media
Migrapolis
Nettsidene til NRKs radio -og tv program Migrapolis med innslag fra det flerkulturelle Norge.

Utrop
- Nettsiden til norges første multikultruelle avis.

Andre

Film fra sør - festivalen

Kulturelt mangfold - Mangfoldsåret 2008.

Mangfoldige minner er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkeminnelag, Norsk Lokalhistorisk institutt og Landslaget for lokalhistorie. Mangfoldig lokalhistorie i et flerkulturelt samfunn
 

Melafestivalen

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no