Kirkeasyl

Tidlig på 1990- tallet satt flere hundre personer i kirkeasyl i norske kirker og andre bygg som tilhører menigheter og kirkesamfunn.

Selv om kirkeasyl ikke er en like aktuell tematikk som for noen år siden, er det også i dag noen enkeltpersoner som sitter i kirkeasyl, og det er en problemstilling menigheter møter fra tid til annen. I tillegg er dette en viktig erfaring for mange menigheter, lokalsamfunn, enkeltpersoner og kirkesamfunn, både på godt og vondt.Veiledning til menighetene fra Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke: "Kirkeasyl -erfaringer, dilemmaer og veien videre"
Kirkeasyl angår alle kirkesamfunn og alle saker er ulike og må vurderes individuelt av menigheten. Den norske kirke, ved Mellomkrieklig Råd, har imidlertid utarbeidet en veiledning til menigheter i Den norske kirke. Den er gitt ut i 1998, men har mange perspektiver som fortsatt er relevante.

Last ned dokumentet "Kirkeasyl -erfaringer, dilemmaer og veien videre" (pdf).

For faglig lesing her er en bok om tema http://www.sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Kirkeasyl-i-internasjonalt-perspektiv

Nye debatt om tematikken kan lese på verdidebatten http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread437702/

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no